Poziv na sudjelovanje

 Međunarodni znanstveni skup
UZRT 2024
Early language learning in formal contexts
16–17. veljače 2024.
Pretkonferencijski dan: Rano učenje jezika u Hrvatskoj ‒ dvadeset godina poslije
15. veljače 2024.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Konferenciju organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo (Odjel za strane jezike i Odjel za rano učenje jezika), a održat će se 16. i 17. veljače 2024. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Plenarna će predavanja održati:
prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
profesorica emerita Marianne Nikolov, Sveučilište u Pečuhu, Mađarska
prof. dr. sc. Simone Pfenninger, Sveučilište u Zürichu, Švicarska.

Važni datumi
Rok za predaju sažetaka: 20. listopada 2023.
Odluka o prihvaćanju sažetka: 25. studenoga 2023.
Rok za uplatu kotizacije za sve izlagače: 20. prosinca 2023.

Poziv na sudjelovanje

Hrvatska je među prvim europskim zemljama uvela obvezno učenje prvoga stranog jezika od prvog razreda osnovne škole. Toj su inicijativi prethodila pionirska istraživanja ranog učenja engleskog jezika 1970-ih (Vilke 1976, 1979) i istraživački projekti koji su uslijedili (Vilke 1991, 1995), a koji su obuhvatili istraživanja o ranom učenju još triju stranih jezika: njemačkoga, francuskoga i talijanskoga  (Kruhan 1993; Sironić Bonefačić 1993; Vrhovac 1993). Navedena istraživanja i radovi bili su na šire poznati kao Zagrebačka škola ranog učenja jezika (Vilke, 1999).

U akademskoj godini 2023/24. obilježavamo dvadesetu obljetnicu uvođenja obveznog učenja stranog jezika od prvog razreda osnovnog obrazovanja. Potaknuti time, željeli bismo se osvrnuti na prethodna iskustva i prakse u ranome jezičnom obrazovanju te sagledati aktualne izazove i nužne izmjene u svjetlu istraživanja provedenih tijekom proteklih dvadeset godina. Želja nam je proširiti raspon tema uključivanjem aktualnih pitanja o učenju stranoga jezika u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju te učenja više stranih jezika u obrazovnom kontekstu.

Stoga pozivamo istraživače na raspravu i predstavljanje rezultata aktualnih istraživanja ranog učenja jezikâ iz obrazovne i jezikoslovne perspektive s težištem na procesima, ishodima i čimbenicima ovladavanja jezikom. Nadamo se da će skup poslužiti kao temelj za usporedbu iskustava ranog učenja jezika u različitim zemljama i različitim obrazovnim i društvenim kontekstima te kao prilika sinergijskoga djelovanja na buduću suradnju i projekte.

Pozivamo istraživače i praktičare koji se bave ranim učenjem jezika u formalnom kontekstu da se prijave za sudjelovanje na skupu. Moguće su sljedeće teme:

 • Jezični razvoj u ranoj dobi
 • Razvoj pismenosti u ranoj dobi
 • Individualne razlike u ranom učenju jezika (motivacija, strah od jezika, stavovi, autonomija, afektivni čimbenici itd.)
 • Metodologija istraživanja u studijama s ispitanicima mlađe dobi
 • Poučavanje jezika u ranoj školskoj dobi
 • Obrazovanje učitelja stranih jezika
 • Tehnologija u ranom učenju i poučavanju jezika
 • Razvoj nastavnih materijala za rano učenje stranoga jezika
 • Vrednovanje u ranome jezičnom obrazovanju
 • Metode i pristupi u poučavanju jezika u ranoj dobi
 • Inovativne prakse u jezičnom obrazovanju u ranoj dobi
 • Jezični razvoj i pismenost u djece s jezičnim i drugim teškoćama
 • Obrazovna politika i rano učenje jezika
 • Višejezični pristupi u poučavanju učenika mlađe dobi
 • Manjinski jezici, nasljedni jezici, dvojezično obrazovanje
 • Višejezičnost u nastavnoj teoriji i praksi, translanguaging
 • Razvoj i vrednovanje kurikula za rano učenje jezika
 • Poučavanje više jezika u ranoj dobi
 • Integrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL) u ranoj dobi

 

Na znanstvenom skupu možete sudjelovati pojedinačnim izlaganjem ili izlagačkim blokom (tzv. panel).

Izlaganja pojedinačnih radova trebaju trajati dvadeset minuta, a nakon izlaganja uslijedit će desetominutna rasprava. Izlaganja mogu biti na bilo kojem jeziku, ali vizualni elementi (npr. Powerpoint prezentacije) trebaju biti na engleskom jeziku. Sažetak izlaganja može imati najviše 300 riječi i treba sadržavati naslov izlaganja, svrhu istraživanja, metodologiju, kratak pregled rezultata, zaključak, doprinos istraživanja i literaturu (ako je primjenjivo). Sažeci napisani na drugim jezicima osim engleskog trebaju biti prevedeni i na engleski jezik. Sažeci se pišu u MS Word formatu (DOC ili DOCX), font Times New Roman, veličina slova 12.

Prijave se podnose izravno preko platforme za predaju radova EasyAbs na

https://easyabs.linguistlist.org/conference/UZRT2024

Izlagački blok (tzv. panel) može obuhvaćati tri do šest pojedinačnih izlaganja. Povezanost izlaganja mora biti jasna, a prednost će se dati izlagačkim blokovima koji se bave  središnjom temom znanstvenog skupa. Izlagački blok može biti na bilo kojem jeziku, ali sažetke na drugim jezicima treba pratiti sažetak na engleskom jeziku. Prilikom prijave izlagačkog bloka voditelj bloka treba dostaviti:

 • sažetak cijeloga bloka (najviše 500 riječi) koji opisuje temu bloka i njezinu važnost u okviru znanstvenog skupa
 • kraći sažetak (najviše 300 riječi) za svako od izlaganja koje čini izlagački blok.

U kraćim sažecima treba navesti naslov izlaganja, svrhu istraživanja, metodologiju, kratak pregled rezultata, zaključke, doprinos i literaturu (ako je primjenjivo). Sažeci trebaju biti napisani u MS Word formatu (DOC ili DOCX), font Times New Roman, veličina slova 12.

Prijave se podnose izravno preko platforme za predaju radova EasyAbs na

https://easyabs.linguistlist.org/conference/UZRT2024

 

Pretkonferencijski dan

http://uzrt.ffzg.unizg.hr/?page_id=406

Pretkonferencijski dan održat će se u četvrtak, 15. veljače 2024. Sastojat će se od okruglog stola o temi učenja stranih jezika u ranoj dobi u hrvatskome obrazovnom kontekstu s pozvanim sudionicima i od pojedinačnih izlaganja o ranom učenju jezika u Hrvatskoj. Stoga pozivamo istraživače i praktičare (učitelje stranih jezika u Hrvatskoj te hrvatskoga kao inoga jezika) da podijele svoja iskustva i primjere dobre prakse. To se ponajprije odnosi na učitelje u školama ili odgojitelje odgojnih skupina na stranim jezicima, ali i na sve druge dionike odgojno-obrazovnoga sustava (npr. stručne suradnike, ravnatelje, savjetnike, itd.) koji su svakodnevno uključeni u različite vidove podrške ranome učenju jezika, u poučavanje te oblikovanje obrazovne politike.

Radni je jezik pretkonferencijskog dana hrvatski.

Pojedinačna izlaganja trebaju trajati petnaest minuta, a nakon toga uslijedit će petominutna rasprava. Sažeci mogu sadržavati najviše 300 riječi, a potrebno je navesti naslov izlaganja, ciljeve, opis, zaključke i relevantnost za odgojno-obrazovnu praksu.

Prijave će se procjenjivati ​​na temelju kriterija utemeljenosti (logičnost i jasnoća argumenata i strukture prijave) i relevantnosti (za praktičare i usklađenost s ciljevima znanstvenog skupa). Sažetke treba napisati na hrvatskom jeziku i predati u MS Word formatu (DOC ili DOCX), font Times New Roman, veličina slova 12.

Prijave se podnose izravno preko platforme za predaju radova EasyAbs na

https://easyabs.linguistlist.org/conference/UZRT2024

 

Zbornik radova

Odabrani radovi nastali na temelju konferencijskih izlaganja bit će objavljeni u recenziranoj publikaciji otvorenoga pristupa. Prethodni zbornici dostupni su na mrežnoj stranici skupa: http://uzrt.ffzg.unizg.hr/.

 

Sudjelovanje bez izlaganja

Pozivamo i one koje zanima tema, ali nisu u mogućnosti predstaviti rad ili projekt, da se putem mrežne stranice službeno prijave za sudjelovanje na pretkonferencijskom danu kao slušači.

 

Kotizacija

Pretkonferencijski dan
15. 2. 2024.
Znanstveni skup
16. i 17.2.2024.
Pretkonferencijski dan i znanstveni skup
15. – 17.2.2024.
Iznos u eurima 55 110 125
Kasna prijava
(iznos u eurima)
(nakon
15. siječnja 2024.)

68 130 150

Sve informacije o znanstvenom skupu, prijavi i uplati kotizacije bit će dostupne uskoro na mrežnoj stranici znanstvenog skupa http://uzrt.ffzg.unizg.hr/.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na uzrt2024@m.ffzg.hr

Veselimo se vašim prijavama i susretu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2024.

Organizacijski odbor međunarodne konferencije UZRT 2024:

Branka Barčot
Lidija Cvikić
Ana Ćavar
Nives Kovačić
Mirela Landsman Vinković
Stela Letica Krevelj
Sara Profeta