Social program

CONFERENCE DINNER
Friday, February 16, 2024
7.30 p.m.
Restaurant Tajer
Ulica Kralja Zvonimira 117
Zagreb
Location
Price per person: 60.00 Euro

* The conference fee does not include the conference dinner.
The conference dinner costs 60 euros and it can be paid at the registration together with the conference fee.
For cancellations before or on January 20, 2024, a reimbursement of the registration fee and social events, minus 10.00 Euro handling charges, will be made. Unfortunately, no refund (registration fee and social events) can be made after this date.

      ***
VEČERA

Petak 16. 02. 2024.
19:30
Restoran Tajer
Ulica Kralja Zvonimira 117
Zagreb
Lokacija

Cijena po osobi: 60,00 eura

* Kotizacija za konferenciju moguće je platiti bankovnim transferom ili kreditnom karticom.
Konferencijska večera može se platiti zajedno s kotizacijom ili zasebnim računom.
Za otkaze do 20. siječnja 2024. moguć je povrat iznosa za kotizaciju i večeru, umanjen za 10,00 eura manipulativnih troškova. Nažalost, nakon ovog datuma povrat novca (kotizacije i društvenih događanja) nije moguć.